Ngành dược đang hưởng lợi từ sự già hóa dân số Việt Nam?

Không đứng ngoài xu hướng phát triển chung của cả khu vực, ngành dược Việt Nam đang được hưởng lợi trong dài hạn bởi sự già hóa dân số và chi tiêu...

kimdung kimdung 19 xem

Quyết định số 914/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Quyết định số 914/QĐ-BYT ngày 10/4/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Đầu tư phát...

Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn 28 xem

Danh sách các dược liệu đã được đánh giá đạt cấp Giấy chứng nhận GACP (Tính đến ngày 20/02/2024)

Cục Quản lý Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế công bố Danh sách các dược liệu đã được đánh giá đạt cấp Giấy chứng nhận GACP (Tính đến ngày 20/02/2024)...

Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn 149 xem

Câu hỏi cần giúp đỡ

Bên trên Bottom