Quyết định về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Quyết định số 20/QĐ-QLD ngày 12/01/2024 của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam...

Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn 50 xem

Bệnh viện Y học Cổ truyền TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn WHO-GMP

Trong những năm qua, Bệnh viện Y học Cổ truyền TP. Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực đội ngũ thầy...

Nguyễn Văn Dưỡng Nguyễn Văn Dưỡng 36 xem

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm như thế nào?

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm gồm các bước như thế nào?

Thu Hiền Thu Hiền 46 xem

Câu hỏi cần giúp đỡ

Bên trên Bottom