CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Thực tiễn áp dụng GMP, GLP, GSP và các GPs khác

Thiết kế, Thi công Nhà máy

Chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Thi công Nhà máy tuân thủ GMP
Chủ đề
30
Bài viết
31
Chủ đề
30
Bài viết
31

Đào tạo & Hồ sơ GMP

Đào tạo GMP và Lập Hồ sơ xin cấp chứng nhận GMP
Chủ đề
19
Bài viết
24
Chủ đề
19
Bài viết
24

Nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D)

Thảo luận về Hoạt chất mới, Công thức sản phẩm, Quy trình sản xuất trong công tác Nghiên cứu phát triển sản phẩm
Chủ đề
15
Bài viết
16
Chủ đề
15
Bài viết
16

Đảm bảo chất lượng (QA)

Thảo luận các chủ đề liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng trong Nhà máy đạt chứng nhận GMP
Chủ đề
12
Bài viết
12
Chủ đề
12
Bài viết
12

Kiểm tra chất lượng (QC/GLP)

Thảo luận các chủ đề liên quan đến Kiểm tra chất lượng (QC, GLP) trong nhà máy đạt chứng nhận GMP
Chủ đề
12
Bài viết
12
Chủ đề
12
Bài viết
12

Xưởng sản xuất (Production)

Thảo luận các chủ đề liên quan đến xưởng sản xuất trong Nhà máy GMP
Chủ đề
11
Bài viết
12
Chủ đề
11
Bài viết
12

Cơ điện và Hệ thống phụ trợ (M&E)

Thảo luận liên quan đến các Hệ thống phụ trợ và Cơ điện trong Nhà máy đạt chứng nhận GMP
Chủ đề
12
Bài viết
13
Chủ đề
12
Bài viết
13

Tìm & Chọn Nhà máy sản xuất gia công

Chia sẻ các kinh nghiệm tìm kiếm, lựa chọn nhà máy sản xuất gia công cho các sản phẩm Mỹ phẩm, Thực phẩm BVSK, Thuốc
Chủ đề
12
Bài viết
12
Chủ đề
12
Bài viết
12

Câu hỏi cần giúp đỡ

Các câu hỏi và Trả lời về GPs (GMP, GLP, GSP, GDP, GACP,)
Chủ đề
66
Bài viết
140
Chủ đề
66
Bài viết
140
Bên trên Bottom