CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Thực tiễn áp dụng GMP, GLP, GSP và các GPs khác

Thiết kế, Thi công Nhà máy

Chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Thi công Nhà máy tuân thủ GMP
Chủ đề
18
Bài viết
19
Chủ đề
18
Bài viết
19

Đào tạo & Hồ sơ GMP

Đào tạo GMP và Lập Hồ sơ xin cấp chứng nhận GMP
Chủ đề
12
Bài viết
18
Chủ đề
12
Bài viết
18

Nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D)

Thảo luận về Hoạt chất mới, Công thức sản phẩm, Quy trình sản xuất trong công tác Nghiên cứu phát triển sản phẩm
Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6

Đảm bảo chất lượng (QA)

Thảo luận các chủ đề liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng trong Nhà máy đạt chứng nhận GMP
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Kiểm tra chất lượng (QC/GLP)

Thảo luận các chủ đề liên quan đến Kiểm tra chất lượng (QC, GLP) trong nhà máy đạt chứng nhận GMP
Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6

Xưởng sản xuất (Production)

Thảo luận các chủ đề liên quan đến xưởng sản xuất trong Nhà máy GMP
Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Cơ điện và Hệ thống phụ trợ (M&E)

Thảo luận liên quan đến các Hệ thống phụ trợ và Cơ điện trong Nhà máy đạt chứng nhận GMP
Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6

Tìm & Chọn Nhà máy sản xuất gia công

Chia sẻ các kinh nghiệm tìm kiếm, lựa chọn nhà máy sản xuất gia công cho các sản phẩm Mỹ phẩm, Thực phẩm BVSK, Thuốc
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Câu hỏi cần giúp đỡ

Các câu hỏi và Trả lời về GPs (GMP, GLP, GSP, GDP, GACP,)
Chủ đề
46
Bài viết
98
Chủ đề
46
Bài viết
98
Bên trên Bottom