CỘNG ĐỒNG DƯỢC PHẨM

Cộng đồng ngành sản xuất - kinh doanh Dược phẩm

Cộng đồng Nhà thuốc GPP

Trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến Nhà thuốc, GPP
Chủ đề
101
Bài viết
105
Chủ đề
101
Bài viết
105

PIC/S, EU GMP và các Hệ thống QLCL tiên tiến khác

Trao đổi, thảo luận về PICS GMP, EU GMP và các tiêu chuẩn GMP khác cao hơn WHO GMP
Chủ đề
19
Bài viết
19
Chủ đề
19
Bài viết
19

GSP - Logicstics ngành dược và Mô hình TTPP mới

Chủ đề về các kho GSP, Giải pháp dịch vụ Logicstics và Mô hình trung tâm phân phối dược phẩm hiện đại
Chủ đề
26
Bài viết
27
Chủ đề
26
Bài viết
27

Giải pháp 4.0 ngành dược

Thảo luận các chủ đề liên quan đến chuyển đổi số trong ngành Dược
Chủ đề
36
Bài viết
37
Chủ đề
36
Bài viết
37

Mua bán - Sáp nhập (M&A)

Thảo luận các chủ đề về xu hướng phát triển kênh phân phối - bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam
Chủ đề
21
Bài viết
22
Chủ đề
21
Bài viết
22

Marketing ngành dược

Các chủ đề thảo luận về Marketing ngành dược
Chủ đề
33
Bài viết
33
Chủ đề
33
Bài viết
33

Sự kiện - Hội thảo - Triển lãm

Thảo luận về các sự kiện, hội thảo, triển lãm ngành dược
Chủ đề
50
Bài viết
52
Chủ đề
50
Bài viết
52

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương ngành dược phẩm
Chủ đề
16
Bài viết
17
Chủ đề
16
Bài viết
17
Bên trên Bottom