Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đã cấp cho Công ty TNH

kimdung

Member
Tham gia
16/4/21
Bài viết
461
Điểm tương tác
3
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 321/QĐ-ATTP ngày 27/7/2023 và Quyết định số 322/ QĐ-ATTP ngày 27/7/2023 về việc Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Cụ thể như sau:

1. Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ số 54/2020/ATTP-CNGMP ngày 18 tháng 8 năm 2020 do Cục An toàn thực phẩm cấp cho Công ty TNHH Sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển, địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội (Quyết định số 321/ QĐ-ATTP).

2. Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ số 46/2020/ATTP-CNGMP ngày 04 tháng 8 năm 2020 do Cục An toàn thực phẩm cấp cho Công ty Cổ phần Dược Thanh Liêm Medipharma, địa chỉ: KM4 QL1, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Việt Nam (Quyết định số 322/ QĐ-ATTP).

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

(Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm)​
 

Bên trên Bottom