Quyết định về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Quyết định số 95/QĐ-QLD ngày 01/02/2024 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành (tự nguyện thu hồi).

95_QD_QLD 2024_signed_page-0001.jpg
95_QD_QLD 2024_signed_page-0002.jpg

95_QD_QLD 2024_signed_page-0003.jpg

95_QD_QLD 2024_signed_page-0004.jpg

95_QD_QLD 2024_signed_page-0005.jpg

Cục quản lý Dược

 

Đính kèm

  • dav2.jpg
    dav2.jpg
    139.3 KB · Xem: 29

Bên trên Bottom