Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Roche Pharma Việt Nam

Quyết định số 4583/QĐ-BYT ngày 20/12/2023 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Roche Pharma Việt Nam.​


4583qdb_signed_page-0001.jpg

4583qdb_signed_page-0002.jpg
Bộ Y tế
 

Đính kèm

  • bo y te 1.jpg
    bo y te 1.jpg
    72.9 KB · Xem: 101

Bên trên Bottom