Tổng hợp các căn cứ pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng (Cập nhật 2024)

Thu Hiền

New member
Tham gia
19/6/21
Bài viết
25
Điểm tương tác
0
Lập dự án đầu tư là bước vai trò trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất. Nó là bản kế hoạch chi tiết giúp nhà đầu tư đánh giá tính khả thi và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả. Vậy lập dự án đầu tư là gì? Đâu là các căn cứ pháp lý để lập dự án đầu tư? Lập dự án đầu tư xây dựng cần tuân thủ nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Do đó, cần nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản pháp luật để đảm bảo dự án được lập đúng quy định và có hiệu quả.

1. Lập dự án đầu tư xây dựng là gì?

Theo khoản 26 Điều 2 Luật Xây dựng 2014 thì lập dự án đầu tư xây dựng gồm việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị đầu tư xây dựng.

12c720215baf39ef7.png

2. Vai trò của lập dự án đầu tư

Dưới đây là một số lý do quan trọng khẳng định tầm quan trọng của việc lập dự án đầu tư:

a. Đánh giá tính khả thi
- Phân tích thị trường, tiềm năng kinh doanh, nhu cầu sản phẩm.
- Đánh giá năng lực tài chính, nguồn vốn đầu tư.
- Xác định rủi ro và phương án dự phòng.

b. Định hướng chiến lược
- Xác định mục tiêu, quy mô, sản phẩm của nhà máy.
- Lựa chọn công nghệ sản xuất, trang thiết bị phù hợp.
- Xây dựng kế hoạch marketing, phân phối sản phẩm.

c. Quản lý và giám sát dự án
- Dự toán chi phí đầu tư, lập kế hoạch tài chính.
- Lập biểu đồ tiến độ thi công, giám sát thực hiện dự án.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

d. Thu hút nguồn vốn đầu tư
- Dự án đầu tư hoàn chỉnh là cơ sở để thuyết phục nhà đầu tư, ngân hàng.
- Thể hiện sự chuyên nghiệp, năng lực của nhà đầu tư.
- Tăng khả năng huy động vốn đầu tư cho dự án.

3. Các căn cứ pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng

2b73202c07489de07.png

Để lập dự án đầu tư xây dựng, cần tuân thủ các căn cứ pháp lý sau:

a. Luật Đầu tư
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2020/QH14 ngày 17/9/2020.
- Luật Đầu tư quy định các nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư, quản lý, sử dụng vốn đầu tư và các quan hệ liên quan đến hoạt động đầu tư trong nước và ngoài nước.

b. Luật Xây dựng
- Luật Xây dựng số 16/2014/QH13 ngày 26/11/2014, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/9/2020.
- Luật Xây dựng quy định các quy định về hoạt động xây dựng, bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; quản lý hoạt động thi công, nghiệm thu công trình; quản lý chất lượng công trình; quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng.

c. Nghị định của Chính phủ
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 23/6/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Xây dựng.
- Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Luật Đầu tư công.

d. Văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng
- Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 23/2/2016 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 31/10/2016 hướng dẫn lập và quản lý hồ sơ dự án đầu tư xây dựng.

e. Các văn bản pháp luật khác
- Luật Đất đai
- Luật Quy hoạch
- Luật Bảo vệ môi trường
- Luật Phòng cháy và chữa cháy

Lưu ý:
- Cần cập nhật các văn bản pháp lý mới nhất liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.
- Tùy vào loại hình dự án, quy mô và nguồn vốn đầu tư, có thể áp dụng thêm các văn bản pháp luật khác.

4. Các loại lập dự án đầu tư xây dựng

3e65dfc1675201256.png

Quy định về lập dự án đầu tư xây dựng theo Điều 52 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020) như sau:

(1) Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp quy định tại (3) và (4).

Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy định và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(2) Trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được quy định như sau:

- Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công; dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng;

- Đối với dự án không thuộc quy định tại điểm a khoản này, việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định;

- Trình tự lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng 2014, trừ dự án PPP.

(3) Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp sau:

- Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

- Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định.

(4) Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng không phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Lập dự án đầu tư xây dựng là một công việc quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự am hiểu về các quy định pháp luật và kinh nghiệm thực tế. Việc tuân thủ các căn cứ pháp lý để lập dự án sẽ giúp đảm bảo dự án được thực hiện đúng quy định, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, GMPc Việt Nam tự hào là đơn vị uy tín và tin cậy được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho các dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực: Dược phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thiết bị y tế, Thú y thủy sản, ...

>> Các dự án tư vấn lập dự án đầu tư tiêu biểu

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu chuyên môn, GMPc Việt Nam cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tư vấn tối ưu, giúp khách hàng thực hiện dự án thành công và hiệu quả. Hãy liên hệ với GMPc Việt Nam để được tư vấn lập dự án đầu tư miễn phí.
 

Đính kèm

  • Tổng hợp các căn cứ pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng Cập nhật 2024.png
    Tổng hợp các căn cứ pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng Cập nhật 2024.png
    741.4 KB · Xem: 89

Victornwi

New member
Tham gia
14/3/24
Bài viết
4
Điểm tương tác
0
Доброго времени суток .
Ваш форум мне показался очень привлекательным и перспективным. Хочу приобрести рекламное место для баннера в шапке, за $1500 в месяц. Оплачивать буду через WebMoney, 50% сразу, а 50% через 2 недели. И еще, адрес моего сайта https://vika-service.by - он не будет противоречить тематике?

Спасибо! Напишите о Вашем решении мне в ПМ или на почту zalevskija22201@gmail.com
 

Victorvwd

New member
Tham gia
15/3/24
Bài viết
4
Điểm tương tác
0
Доброго времени суток .
Ваш форум мне показался очень привлекательным и перспективным. Хочу приобрести рекламное место для баннера в шапке, за $1500 в месяц. Оплачивать буду через WebMoney, 50% сразу, а 50% через 2 недели. И еще, адрес моего сайта https://vika-service.by - он не будет противоречить тематике?

Спасибо! Напишите о Вашем решении мне в ПМ или на почту zalevskija22201@gmail.com
 

Albertrot

New member
Tham gia
7/3/24
Bài viết
2
Điểm tương tác
0
Men dating men savoir faire out of, union, and the stunner of relationships in their own unexcelled way.
https://sexyfatmature.net/videos/42446/big-tits-japanese-girl-getting-fucked/
In a life that embraces range and inclusivity, same-sex relationships have ground their place. Men who fixture men sail the joys and challenges of structure expressive connections based on authenticity and complementary understanding. They revel enjoyment while overcoming societal expectations, stereotypes, and discrimination.
https://gay0day.com/tags/gay-pornyub/
Communication and fervent intimacy play a crucial place in their relationships, fostering reliability and deepening their bond. As system progresses promoting conformity, it is important to acknowledge and respect the angel shared between men dating men, embracing their incomparable experiences and contributions to the tapestry of human connections.
 

Bên trên Bottom