Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành (tự nguyện thu hồi)

Quyết định số 889/QĐ-QLD ngày 30/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành (tự nguyện thu hồi).

889_QD_QLD 2023_signed_page-0001.jpg

889_QD_QLD 2023_signed_page-0002.jpg
889_QD_QLD 2023_signed_page-0003.jpg

889_QD_QLD 2023_signed_page-0004.jpg

Cục quản lý Dược
 

Đính kèm

  • dav2.jpg
    dav2.jpg
    139.3 KB · Xem: 56

Bên trên Bottom