Công văn số 7461/BYT-QLD về việc xin ý kiến về hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược

Công văn số 7461/BYT-QLD ngày 16/11/2023 của Bộ Y tế về việc xin ý kiến về hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

7461cvb_signed_page-0001.jpg

7461cvb_signed_page-0002.jpg

7461cvb_signed_page-0003.jpg

>> Dự thảo xin ý kiến <<
 

Đính kèm

  • bo y te 1.jpg
    bo y te 1.jpg
    72.9 KB · Xem: 77

Bên trên Bottom