Có Chứng chỉ hành nghề Dược nhưng không sử dụng thì có được coi là không hành nghề dược và bị thu hồi Chứng chỉ hay không?

Hà Lan

New member
Tham gia
13/9/22
Bài viết
25
Điểm tương tác
1
Có Chứng chỉ hành nghề Dược nhưng không sử dụng thì có được coi là không hành nghề dược và bị thu hồi Chứng chỉ hay không?
 

admin

Administrator
Nhân viên
Tham gia
13/4/21
Bài viết
314
Điểm tương tác
9
Chào bạn, nếu người có Chứng chỉ hành nghề Dược cung cấp được bằng chứng chứng minh đang hành nghề ở các lĩnh vực chuyên môn dược phù hợp với một trong các phạm vi hành nghề thì không bị coi là không hành nghề trong thời gian đó.
 

Cộng đồng thực phẩm BVSK

Cộng đồng dược phẩm

Thành viên tích cực

  1. Minh Duy + 18 Moderator Minh Duy 211 comment
  2. kimdung + 18 Member kimdung 321 comment
  3. admin + 18 Administrator admin 314 comment
  4. Thu Hương + 8 Member Thu Hương 33 comment
  5. T + 8 Moderator ThuHaCao 70 comment
Bên trên Bottom