Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ký Chương trình phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

lyly

Member
Tham gia
13/9/22
Bài viết
45
Điểm tương tác
3

Chiều ngày 08/12/2022, tại Văn phòng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phía Nam diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại điện tử giữa Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM).​


21_32_15_1.jpg


Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.​

Tham dự buổi lễ, về phía Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng và ông Nguyễn Văn Lợi, Chuyên viên Văn phòng. Về phía Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam có ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội cùng với các thành viên trong Ban Chấp hành Hiệp hội, gồm các ông: Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng thư ký Hiệp Hội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn IM; Nguyễn Tấn Phong, Trưởng Ban Kiểm tra Hiệp hội, Chủ tịch HĐQT Moonka; Huỳnh Lâm Hồ, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Tổng Giám đốc Haravan; Phạm Tấn Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Fado.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội đã giới thiệu sơ nét về các hoạt động chính, thường xuyên đã, đang diễn ra trong năm 2022 và dự kiến những hoạt động trong năm 2023 sắp tới của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử trên cả nước.

Cũng trong buổi lễ, ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giới thiệu khái quát tình hình, kết quả công tác trong hành trình hơn 8 năm hình thành và phát triển của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; những hoạt động, công tác đã và đang tham mưu cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo Nguyễn Ngọc Dũng, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác là tiền đề để Hiệp hội phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia triển khai những hoạt động sâu rộng hơn trong tương lai, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.
Theo ông Đặng Văn Dũng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sẽ có trách nhiệm trong việc:
(1) Phối hợp với VECOM tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn cho các lực lượng chức năng về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại điện tử;
(2) Phối hợp với cơ quan truyền thông phổ biến cho các cơ quan chức năng, chi hội, doanh nghiệp, thương nhân, quần chúng nhân dân về các phương thức, thủ đoạn liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại điện tử để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả;
(3) Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử cho phù hợp với thực tiễn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam sẽ có trách nhiệm trong việc:
(1) Chủ động nắm thông tin, các phương thức, thủ đoạn, địa bàn, đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại điện tử để thông báo đến Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia biết, xử lý;
(2) Phối hợp, hỗ trợ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử;
(3) Thường xuyên thông tin đến Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các lực lượng chức năng về những sơ hở, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật mà các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại điện tử;
(4) Hỗ trợ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức các chương trình tuyên truyền, hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, tập huấn cho các lực lượng chức năng về công tác phòng ngừa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Tại buổi lễ, hai bên đã cùng nhau thống nhất về nguyên tắc phối hợp hoạt động phải tuân thủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Nội vụ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều lệ của mỗi bên; trên tinh thần đề cao công tác phối hợp, tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình phối hợp, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ riêng, công việc nội bộ của mỗi bên cũng như hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

BCĐ 389 Quốc gia
 

Bên trên Bottom