THÔNG BÁO về việc tiếp tục vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đang thực hiện tại Cục An toàn thực phẩm

Minh Duy

Moderator
Tham gia
21/2/22
Bài viết
249
Điểm tương tác
1
Sau thời gian bảo trì và nâng cấp, hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trên trang http://nghidinh15.vfa.gov.vn đã tiếp tục vận hành bình thường.

Để đảm bảo việc giải quyết các thủ tục nêu trên được liên tục, không ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Cục An toàn thực phẩm trân trọng đề nghị:

  1. Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công đang thực hiện tại trang http://nghidinh15.vfa.gov.vn, cụ thể:
- Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe và phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới.

- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP).

- Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

- Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do, chứng nhận y tế.

Cục An toàn thực phẩm dừng tiếp nhận hồ sơ bản giấy tại Bộ phận một cửa của Bộ Y tế kể từ ngày 11/8/2022.

2. Đối với các hồ sơ bản giấy đã tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của Bộ Y tế trước ngày 11/8/2022, Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Trong trường hợp có khó khăn vướng mắc, để được giải pháp xin liên hệ bộ phận hỗ trợ phần mềm:

Đỗ Trường Giang: 0916011001

Đinh Quốc Việt: 0973033637

Lê Văn Toán: 0961821980


Cục An toàn thực phẩm thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.
 

Đính kèm

  • vfa.jpg
    vfa.jpg
    16.8 KB · Xem: 88
C

CyharlesRoogs

Guest
Dating is a excursion that encompasses the spell of good samaritan connection, personal increase, and exciting discoveries. It is a method toe which individuals search dreamt-up possibilities, getting to comprehend each other on a deeper level. Dating allows people to part experiences, market ideas, and father expressive connections.

In the monarchy of dating, undivided encounters a diverse series of emotions. There's the exhilaration of convention someone new, the intuition of a in the first place fixture, and the titillation of discovering stock interests and shared values. It is a continually of vulnerability and self-discovery as individuals open themselves up to the plausibility of love and companionship.

Serviceable communication lies at the will of dating, facilitating competence and connection between two people. It involves running listening, up language, and empathy, creating a gap for trustworthy dialogue. Including communication, individuals can explore their compatibility, interchange thoughts and dreams, and raise a foundation of trust.
 

Bên trên Bottom