hướng dẫn

  1. T

    WHO-GMP: Một số nguyên tắc cần nắm (vệ sinh, nguyên vật liệu, hồ sơ tài liệu...)

    Tiêu chuẩn WHO-GMP là những qui định, hướng dẫn về thực hành sản xuất tốt. WHO-GMP bao gồm các nguyên tắc cơ bản để áp dụng điều kiện sản xuất dược phẩm, thực phẩm , thiết bị y tế …tất cả các nguyên tắc, qui định trong GMP-WHO nhằm đảm bảo các sản được sản xuất ra đều đặt tính an toàn và hiệu...
Bên trên Bottom