Tuyển nhân sự R&D, QA/QC, Sản xuất

Tuyển dụng Nhân sự có chuyên môn phù hợp: Dược sỹ, Cử nhân/Kỹ sư hóa, Công nghệ sinh học
Bên trên Bottom